Hướng dẫn sử dụng dRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất bán thuốc


 

Quản lý xuất bán Thuốc

Ý nghĩa:Chức năng này được sử dụng để xuất bán thuốc cho khách hàng. Xuất bán thuốc khác với xuất bán thiết bị bằng mã vạch là: ở trong chức năng xuất bán này bạn có thể chọn khách hàng, ở trong chức năng xuất bán thiết bị bằng mã vạch mặc định là khách lẻ (khách vãng lai).
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 1-Xuất bán thuốc
2. Màn hình chính của chức năng xuất bán:

Tạo hóa đơn xuất

+ Bạn click vào vào nút xuất bán hàng hóa hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị bảng làm việc. Đầu tiên bạn chọn khách hàng mà mình cần bán. Nếu chưa có khách hàng cần, bạn có thể ấn thêm nhanh khách hàng . Hoặc Sau đó gõ tên khách hàng đã có trong danh sách khách hàng hoặc nhấn phím (F4) để chọn khách hàng.

+ Tiếp theo bạn đưa hàng vào hóa đơn xuất:
Cách 1 sử dụng máy quét mã vạch: Trong ô "Mã vạch SP"để trỏ chuột vào đây, sử dụng máy quét mã vạch để quét qua các sản phẩm thuốc. Phần mềm sẽ tự động nhận dạng và đưa thông tin thuốc xuống lưới phía dưới dưới.
Cách 2 sử dụng chế độ gõ text bình thường: Click vào ô "Tên thuốc"ở dòng dưới, sau đó gõ mã hàng hoặc tên sản phẩm thuốc. Phần mềm sẽ liệt kê những mặt hàng gần đúng với những gì bạn gõ trong ô này, di chuyển mũi tên lên - xuống để chọn sau đó "enter" để chọn thuốc.
+ Enter để di chuyển qua các côt tiếp theo để thay đổi các giá trị phù hợp với đơn hàng của bạn.
+ Xóa hàng hóa bị nhập sai: Bạn click vào cột thứ tự của dòng bị sai, sau đó nhấn phím "Delete". Phần mềm sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa hàng hóa đó không? Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.

+ Mã hóa đơn: Nếu bạn không đánh mã hóa đơn phần mềm sẽ tự sinh ra mã hóa đơn cho bạn
+Thống kê tiền: Trong mục này chứa các thông tin thanh toán như: nhân viên bán hàng, tổng tiền cần thanh toán, số tiền khách thanh toán hay chiết khấu cho cả hóa đơn.
- Tổng tiền: = (Tổng cộng tiền hàng + VAT) - CK
- CK: Nếu có chiết khấu cho hóa đơn bạn ghi số tiền chiết khấu vào ô này.
- Thanh toán: Thanh toán là số tiền khách trả tiền mua hàng tại thời điểm này, nếu khách hàng chưa trả hết tiền ta có thể viết phiếu thu khách trả tiền mua hàng sau.
+ Lưu hóa đơn: Đây là thao tác bắt buộc bạn cần làm để lưu lại hóa đơn xuất bán hàng. Click vào nút xuất bán hàng hóa, sau khi lưu xong phần mền sẽ có thông báo:

+ In hóa đơn: Sau khi lưu hóa đơn thành công, bạn có thể in hóa đơn xuất bán hàng cho khác bằng cách click vào nút xuất bán hàng hóa hoặc click vào nút "Xem->in (F11)". Hóa đơn sẽ hiển thị ra: