Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng ký sử dụng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng ký sử dụng bản quyền phần mềm.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 8- Trợ giúp -> 2 - Đăng ký sử dụng
2. Màn hình hiện ra :
Đăng ký sử dụng
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383