Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi công nợ với nhà cung cấp


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi số công nợ nhà cung cấp.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4-Báo cáo tổng hợp --> 7 - Theo dõi công nợ nhà cung cấp 
2
. Màn hình xuất hiện :

theo doi cong no nha cung cap


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3. Hiển thị ra danh sách nợ nhà cung cấp.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp


3.1.Theo dõi nhà cung cấp(F6)
 : Bạn sẽ nhập số bản ghi mà bạn muốn in ra

theo doi cong no nha cung cap


3.2. In chi tiết CN K1(F10): Bạn sẽ nhập số bản ghi mà bạn muốn in ra

theo doi cong no nha cung cap


3.3. In chi tiết công nợ K2(Ctrl+10) : Bạn sẽ nhập số bản ghi mà bạn muốn in ra

theo doi cong no nha cung cap


3.4. In tổng hợp CN(F11) :
 

theo doi cong no nha cung cap
 
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383