Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 4- Báo cáo tổng hợp -> 8 - Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa
2
. Màn hình xuất hiện :

theo doi xuat - nhap - ton hang hoa


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3. Hiển thị ra danh sách nợ nhà cung cấp.

Theo dõi nhập - xuất - tồn của hàng hóa


3.1. Theo dõi HH(F6) : theo dõi hàng hóa. Bạn có thể ấn phím chức năng Theo dõi HH hoặc ấn (F6) trên bàn phím. 

theo doi xuat - nhap - ton


3.2. In DSHH(F11) : in danh sánh hàng hóa. Bạn có thể ấn phím chức năng In DSHH hoặc ấn (F11) trên bàn phím.

theo doi xuat - nhap - ton
 
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383