Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tổng hợp kết quả kinh doanh


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng in ra báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên4-Báo cáo tổng hợp --> 9 - Tổng hợp kết quả kinh doanh 
2. Màn hình xuất hiện .

tong hop ket qua kinh doanh


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3. Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.

tong hop ket qua kinh doanh
Giải thích:
Thực hiện trong tháng: Các số liệu được tổng hợp trong khoảng thời gian bạn chọn.
Thực hiện từ đầu năm: Các số liệu được tổng hợp khoảng thời gian trước đó.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383