Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng đăng nhập để sử dụng phần mềm.

1. Bạn vào mục 1- Hệ thống --> 1 - Đăng nhập:
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm đã mặc định tên truy cập ban đầu là: admin và mật khẩu ban đầu là: admin.
hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống
 
 
 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support