Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng xuất


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng xuất khỏi người dùng hiện hành để đăngnhập một người dùng mới.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1- Hệ thống -> 3 - Đăng xuất
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo : Nếu chọn Yes sẽ tiến hành đăng xuất khỏi hệ thống hoặc nếu chọn No thì quay trở lại màm hình chính của phần mềm.
hướng dẫn đăng xuất hệ thống
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383