Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Dừng tạm thời


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dừng tạm thời phần mềm khi đang làm việc mà không bị tắt hoàn toàn chương trình, có thể đăng nhập để sử dụng lại ngay.Giúp bạn bảo mật cho công việc. 

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) chính ở phía trên:1- Hệ thống -> 2 - Dừng tạm thời
2
. Màn hình chính sẽ hiển thị ra thông báo. Nếu bạn chọn Yes thì sẽ tiến hành dừng tạm thời còn nếu chọn No thì sẽ thoát ra khỏi thông báo và làm việc bình thường.

hướng dẫn dừng tạm thời vào hệ thống
 
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383