Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nội dung thu chi


Ý nghĩa: Nội dung thu chi là một danh sách để nhập các thông tin về thu hoặc chi nhằm mục đích giúp người quản lý có cái nhìn tổng quát về những nội dung thu hoặc chi của doanh nghiệp. Nội dung thu chi phải được nhập thì phiếu thu, phiếu chi mới có thể được viết.
1Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên2-Quản lý khu vực --> A - Nội dung thu chi
2. Màn hình chính để xử lý
Quản lý nội dung thu chi


Các tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, trợ giúp, in
Thêm(F5) :
Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Quản lý nội dung thu chihoặc là ấn nút (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :
 
Quản lý nội dung thu chi


1.1. Sau khi màn hình chính hiện ra. 
Bạn sẽ lựa chọn loại nội dung thu hoặc chi, tiếp đó bạn điền tên nội dung và cuối cùng là lựa chọn nó thuộc nội dung j.
1.2. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng Chấp nhận Quản lý nội dung thu chi hoặc(F8) trên bàn phím. Để tạo thêm nội dung thu chi thì lặp lại các thao tác ở bước 1.2
1.3. Sau khi hoàn thành các thao tác thêm khách hàng muốn thoát khỏi chức năng Thêm thì tiến hành ấn vào phím chức năng Kết thúc Quản lý nội dung thu chi hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm.
1.4. Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng Trợ giúp Quản lý nội dung thu chihoặc (F1) trên bàn phím.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383