Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Phục hồi dữ liệu


 Ý nghĩa: Chức năng này cho phép khôi phục lại dữ liệu từ file dữ liệu đã sao lưu trước đây nhằm khôi phục lại cơ sở dữ liệu cho phần mềm.

1
Từ màn hình chính của windows, kích chuột mở RIC Tools chỉ chuột vào thực đơn chọn Công cụ --> Khôi phục dữ liệu

2
Để đảm bảo việc phục hồi được chính xác và thực hiện theo mong muốn. Chương trình sẽ hiện thị ra một bảng thông báo :

hướng dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu


3
Bạn chọn Yes để tiếp tục

hướng dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu

4
Bạn tiến hành ấn vào nút chức năng Chọn hướng dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu hoặc (F2) trên bàn phím. Tiếp đó bạn tìm đến file mà bạn đã sao lưu từ trước, chỉ vào nó và ấn Open hướng dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu để tiến hành phục hồi lại dữ liệu.

hướng dẫn sử dụng chức năng phục hồi dữ liệu


- Sau khi 
tìm được file cần phục hồi. Bạn tiến hành ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc(F8) trên bàn phím để bắt đầu tiền trình phục hồi cơ sở dữ liệu.
- Sau khi tiến hành xong việc 
phục hồi dữ liệu bạn ấn phím chức năng Kết thúc hoặc(F12) trên bàn phím để kết thúc tiến trình.
- Nếu chưa hiểu rõ các tiến rình xử lý, bạn chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc (F1)trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra hướng dẫn cho bạn.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383