Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Sao lưu dữ liệu


 Ý nghĩa: chức năng cho phép người sử dụng thực hiện sao lưu dữ liệu được lưu trong phần mềm sang một nơi lưu trữ khác để phòng trường hợp mất dữ liệu trong quá trình sử dụng.

1
Từ màn hình chính của windows, kích chuột mở RIC Tools chỉ chuột vào thực đơn chọn Công cụ --> Sao lưu dữ liệu
2
Để đảm bảo việc sao lưu được chính xác và thực hiện theo mong muốn. Chương trình sẽ hiện thị ra một bảng thông báo :

hướng dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu


3
. Bạn chọn Yes để tiếp tục

hướng dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu

Chú ý: Để thực hiện sao lưu, cần phải có 1 file dữ liệu mẫu tên là mau_bk.bak, file này được đặt trong thư mục chay của phần mềm. Trường hợp nếu bạn không có file dữ liệu mẫu, bạn có thể tải file mẫu xuốn từ địa chỉ:
http://ric.vn/files/iso/mric_mau_bk.rar
Sau khi tải file mẫu về máy, bạn giải nén thành file mau_bk.bak lưu vào thư mục chạu của phần mềm.

4
Bạn tiến hành ấn vào nút chức năng Chọn hướng dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu hoặc (F2) trên bàn phím. Tiếp đó bạn đánh tên bạn muốn lưu và ấn save hướng dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu để lưu lại dữ liệu. Như vậy dữ liệu dã được sao lưu lại.

hướng dẫn sử dụng chức năng sao lưu dữ liệu


- Sau khi 
tìm được nơi lưu dữ, dữ liệu sao lưu. Bạn tiến hành ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím để bắt đầu tiền trình sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Sau khi tiến hành xong việc 
sao lưu dữ liệu bạn ấn phím chức năng Kết thúc hoặc(F12) trên bàn phím để kết thúc tiến trình.
- Nếu chưa hiểu rõ các tiến rình xử lý, bạn chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc (F1)trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra hướng dẫn cho bạn.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383