Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi công nợ với khách hàng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi số công nợ với khách hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên4-Báo cáo tổng hợp --> 8 - Theo dõi công nợ với khách hàng
2. Màn hình xuất hiện .

theo-doi-cong-no-kh


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3. Hiển thị ra danh sách nợ khách hàng.

Theo dõi công nợ với khách hàng


3.1.Theo dõi khách hàng(F6) :
- Hiển thị ra thông báo bạn muốn theo dõi khách hàng theo loại chứng từ nào : 

Theo dõi công nợ với khách hàng


-Hiển thị ra loại chứng từ theo dõi khách hàng mà bạn chọn.

theo doi cong no voi khach hang


3.2. In chi tiết CN K1(F10)

theo doi cong no voi khach hang


3.3. In chi tiết công nợ K2(Ctrl+10) :

theo doi cong no voi khach hang


3.4. In tổng hợp CN(F11) 

theo doi cong no voi khach hang
 
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383