Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thoát chương trình


 Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng thoát hoàn toàn khỏi phần mềm.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> D-Thoát chường trình
2
. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo nếu muốn thoát khỏi chương trình ấn nút Yeshoặc nếu không thì bạn ấn No

hướng dẫn thoát khỏi hệ thống
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383