Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất hàng trả nhà cung cấp


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng xuất ra những sản phẩm trả lại cho nhà cung cấp. Hệ thống sẽ giúp bạn hiển thị ra sản phẩm, các nhà cung cấp cho bạn. Giúp bạn tính toán tiền, nợ, VAT, chiết khấu(CK).

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên3-Quản lý chứng từ --> 2 - Xuất hàng trả nhà cung cấp

Các tính năng : Tạo hóa đơn, Sao lưu hóa đơn, trả tiền thừa, trợ giúp,...
1. Tạo hóa đơn xuất(F5) :
khi bạn muốn xuất một hóa đơn xuất trả hàng nhà cung cấp. Bạn ấn vào phím chức năng Tạo hóa đơn xuất hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình chính sẽ hiển thị ra : 

Quản lý xuất trả hàng nhà cung cấp


- Bạn tiến hành ghi Mã hóa đơn : ở đây bạn có thể ghi trực tiếp hoặc để trống, chương trình sẽ tự động sinh ra cho bạn mã hóa đơn.

- Nhà cung cấp : Bạn chọn nhà cung cấp mà cần xuất hàng trả lại. Nếu chưa thấy nhà cung cấp có trong phần kéo xuống. Bạn có thể ấn phím chức năng Thêm nhanhNhà cung cấp hoặc ấn (F6) trên bàn phím.

- Màn hình ở chỗ hiển thị sản phẩm bạn có thể chỉ vào ô Tên hàng hóa và chọn chỉ dấu mũi tên xuống dưới , ngay lập tức sẽ hiển thì ra sản phẩm mà bạn có. Sau đó bạn chọn vào ô số lượng ngay trong màn hình hiển thị để thay đổi số lượng cần bán. Và bạn có thể thay đổi tất cả các giá trị hiển thi ra bằng việc kịch chuột vào nó.

- Phía dưới chương trình hiển thị ra bảng Thống kê tiền : bạn sẽ tiến hành việc lựa chọn nhân viện, ghi tiền VAT, chiết khấu (CK) và (CK VNĐ), tổng tiền, số tiền khách thanh toán. Sau khi điền xong hệ thông sẽ tự tính số còn nợ cho bạn.

2. Tiện ích máy tính(F3) :
Khi bạn cần một chiếc máy tính nhỏ để tính toán lại xem hoặc tính toán một cái gì đó. Bạn ấn vào phím chức năng Tiên ích máy tính hoặc ấn (F3) trên bàn phím.

3. Lưu hóa đơn(F8) :
Khi thực hiện xong việt xuất hàng trả nhà sản xuất, bạn muốn lưu hóa đơn này lại. Bạn ấn phím chức năng Lưu hóa đơn hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thi ra thông báo Hóa đơn đã được lưu.

4. Hủy hóa đơn(F9) :
Nếu bạn muốn hủy hóa đơn đang thực thi. Bạn hãy ấn vào nút chức năng Hủy hóa đơn hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Chương trình sẽ trẻ lại trang thái bán đầi khi chưa tạo hóa đơn xuất.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383