Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo tổng hợp thu chi theo ngày


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý tất cả mọi hoạt động thu chi trong ngày.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên4-Báo cáo tổng hợp --> 2 - Tổng hợp thu chi theo ngày
2. Màn hình xuất hiện .

ban hang va thu tien theo ngay


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3
Hiển thị ra báo cáo và có thể in ngay.

ban hang va thu tien theo ngay
* Báo cáo này được tách thành 2 phần Thu và Chi riêng biệt để bạn dễ dàng theo dõi.

+ A - Phần thu: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Thu, tương ứng là số tiền thu trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.
+ B - Phần chi: phần mềm sẽ liệt kê tất cả các nội dung Chi, tương ứng là số tiền chi trong ngày và lũy kế từ những ngày trước đó.
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 03 70 10
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0248 5.877.832
Skype Support
Mr Huy NN - 0245 8.87.37.63
Skype Support
Nguyễn Hữu Tuấn - 024 58.87.37.63
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support