Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi công nợ với khách hàng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý và theo dõi số công nợ với khách hàng.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên4-Báo cáo tổng hợp --> 8 - Theo dõi công nợ với khách hàng
2. Màn hình xuất hiện .

theo-doi-cong-no-kh


Chấp nhận (F8) : Nếu bạn đồng ý cho phép in ra báo cáo. Bạn chọn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
Trợ giúp(F1) : Nếu bạn có những vấn đề thắc mắc hoặc không hiểu hãy chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
Kết thúc(F12) : Nếu không muốn in ra báo cáo , bạn chọn phím chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) chương trình sẽ thoát trở về màn hình làm việc chính.

3. Hiển thị ra danh sách nợ khách hàng.

Theo dõi công nợ với khách hàng


3.1.Theo dõi khách hàng(F6) :
- Hiển thị ra thông báo bạn muốn theo dõi khách hàng theo loại chứng từ nào : 

Theo dõi công nợ với khách hàng


-Hiển thị ra loại chứng từ theo dõi khách hàng mà bạn chọn.

theo doi cong no voi khach hang


3.2. In chi tiết CN K1(F10)

theo doi cong no voi khach hang


3.3. In chi tiết công nợ K2(Ctrl+10) :

theo doi cong no voi khach hang


3.4. In tổng hợp CN(F11) 

theo doi cong no voi khach hang
 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support