Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng ký sử dụng


 
Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng ký sử dụng bản quyền phần mềm.

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 8- Trợ giúp -> 2 - Đăng ký sử dụng
2. Màn hình hiện ra :
Đăng ký sử dụng
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
Skype Support
Ms. Mai - 0904 253 900
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
Skype Support