Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


Ý nghĩa : Chức năng này có tác dụng đăng nhập để sử dụng phần mềm.

1. Bạn vào mục 1- Hệ thống --> 1 - Đăng nhập:
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống. Phần mềm đã mặc định tên truy cập ban đầu là: admin và mật khẩu ban đầu là: admin.
hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống
 
 
 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
kd9_ric Skype Support
Ms. Mai - 0904.253.900
mai_kd001 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
ric_kinhdoanh13 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
ric_kythuat05 Skype Support
Mr Hiếu - 0462.920.442
ric.kythuat.hieulm Skype Support