Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


 Ý nghĩa: Chức năng này cho phép khách hàng thay đổi thông tin của mình, việc thay đổi sẻ ảnh hưởng đến các thông tin sử dụng trên hóa đơn và báo cáo trong phần mềm.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1-Hệ thống --> C-Thông tin sử dụng
2. Bạn điền thông tin phải đầy đủ ở các vị trí có dấu x còn các ô còn lại bạn có thể điền hoặc không.

hướng dẫn sử dụng chức năng cấu hình thông tin sử dụng


- Sau khi hoàn thành việc điền thông tin của công ty bán tiến hành ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc (F8) trên bàn phím.
- Nếu chưa hiểu rõ các tiến rình xử lý, bạn chọn phím chức năng Trợ giúp hoặc (F1)trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra hướng dẫn cho bạn.
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
kd9_ric Skype Support
Ms. Mai - 0904.253.900
mai_kd001 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
ric_kinhdoanh13 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
ric_kythuat05 Skype Support
Mr Hiếu - 0462.920.442
ric.kythuat.hieulm Skype Support