Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng xuất


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng đăng xuất khỏi người dùng hiện hành để đăngnhập một người dùng mới.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên1- Hệ thống -> 3 - Đăng xuất
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo : Nếu chọn Yes sẽ tiến hành đăng xuất khỏi hệ thống hoặc nếu chọn No thì quay trở lại màm hình chính của phần mềm.
hướng dẫn đăng xuất hệ thống
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
kd9_ric Skype Support
Ms. Mai - 0904.253.900
mai_kd001 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
ric_kinhdoanh13 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
ric_kythuat05 Skype Support
Mr Hiếu - 0462.920.442
ric.kythuat.hieulm Skype Support