Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Dừng tạm thời


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dừng tạm thời phần mềm khi đang làm việc mà không bị tắt hoàn toàn chương trình, có thể đăng nhập để sử dụng lại ngay.Giúp bạn bảo mật cho công việc. 

1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) chính ở phía trên:1- Hệ thống -> 2 - Dừng tạm thời
2
. Màn hình chính sẽ hiển thị ra thông báo. Nếu bạn chọn Yes thì sẽ tiến hành dừng tạm thời còn nếu chọn No thì sẽ thoát ra khỏi thông báo và làm việc bình thường.

hướng dẫn dừng tạm thời vào hệ thống
 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
kd9_ric Skype Support
Ms. Mai - 0904.253.900
mai_kd001 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
ric_kinhdoanh13 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
ric_kythuat05 Skype Support
Mr Hiếu - 0462.920.442
ric.kythuat.hieulm Skype Support