Hướng dẫn sử dụng mRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Quản lý Khu vực


Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý các nhóm khách hàng hoặc các nhóm nhà cung cấp thuộc các khu vực khác nhau.

1
Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên2-Quản lý khu vực -->1-Khu vực
2
. Màn hình chính để xử lý

hướng dẫn quản lý danh mục khu vực


Các tính năng : Thêm mới, sửa, xóa, in, trợ giúp
1.Thêm mới(F5) :
thực hiện bấm chuột vào thực đơn(menu) chọn phím chức năng Thêm mới hướng dẫn quản lý danh mục khu vực hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

hướng dẫn quản lý danh mục khu vực
1.1. Khi màn hình chính hiện th ra. Bạn nhập tên khu vực mà mình muốn quản lý.
1.2. Sau khi hoàn thành thao tác nhập tên khu vực bạn thực hiện ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Nếu bạn muốn nhập nhiều khu vực thì thực hiện lại những bước lặp 1.2
1.3. Khi đã hoàn thành bước nhập tên khu vực bạn ấn tiếp nút chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) trên bàn phím.
1.4. Khi chưa hiểu rõ về cách thực hiện, bạn nên ấn chuột vào nút chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
2. Sửa(F6) :
Nếu bạn cảm thấy tên khu vực chưa đúng hoặc là sai tên. Bạn dùng chuột chỉ vào đúng tên mà bạn thấy chưa đúng và ấn phím chức năng sửa hướng dẫn quản lý danh mục khu vực hoặc ấn(F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiện thị ra :

hướng dẫn quản lý danh mục khu vực

2.1. Khi màn hình chính hiện th ra. Bạn nhập lại tên theo đúng ý của bạn.
2.2. Sau khi hoàn thành thao tác nhập lại tên khu vực bạn thực hiện ấn nút chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
2.3. Khi đã hoàn thành bước nhập lại tên khu vực bạn ấn tiếp nút chức năng Kết thúc hoặc ấn (F12) trên bàn phím.
2.4. Khi chưa hiểu rõ về cách thực hiện, bạn nên ấn chuột vào nút chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím.
3. Xóa(F9) :
Chức năng này có tác dụng xóa những khu vực mà bạn không cần nữa. Bạn chỉ chuột vào đúng khu vực mà bạn muốn xóa và thực hiện ấn phím chức năng Xóa hướng dẫn quản lý danh mục khu vực hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị :

hướng dẫn quản lý danh mục khu vực


Nếu muốn xóa bạn chọn Yes, còn nếu không muốn xóa chọn No
4. In(F10) :
Nếu bạn muốn in ra danh sánh quản lý khu vực thì bạn chọn vào nút chức năng In hoặc ấn (F10) ở trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một bản xem trước kèm theo : Nếu muốn in ngay bạn chỉ vào công cụ hướng dẫn quản lý danh mục khu vực ở trên. Là có thể in được ngay.

hướng dẫn quản lý danh mục khu vực

 
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Thùy - 0988.400.500
 Skype Support
Ms. Huế - 0911 955 446
 Skype Support
Ms. Linh - 0978.182.003
 Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Huy - 0485. 877. 832
 Skype Support
Mr Huy NN - 0462.920.442
 Skype Support