Hướng dẫn sử dụng dRIC

 

 

Hướng dẫn sử dụng chung phần mềm dRIC

1. Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm

phần mềm quản lý bán hàng mRIC


1. Tạo ngành thuốc, nhóm thuốcsản phẩm thuốc
2. Tạo khu vực, nhóm KHNCC, Khách hàng , Nhà cung cấp
3. Người dùng phần mềmnhân viên
4. Nhập thuốc tồn đầu kỳ
5. Nhập thuốc từ nhà cung cấp
6. Xuất bán thuốc
7. Sao lưu dữ liệu
8. Báo cáo tổng hợp & Báo cáo phân tích

2. Hướng dẫn sử dụng các phím nóng của phần mềm - Các phím này có tác dụng tương tự thay vì việc bạn kích chuột thì bạn sử dụng các nút trên bàn phím

- Các phím nóng trên bàn phím
+ (F1) : Trợ giúp
+ (F2) : Sao lưu hóa đơn
+ (F3) : Trả tiền thừa
+ (F5) : Thêm mới
+ (F6) : Sửa
+ (F7) : Tìm kiếm
+ (F8) : Chấp nhận
+ (F9) : Hủy hóa đơn
+ (F10) : In hóa đơn
+ (F11) : Xem -> In
+ (F12) : Thoát

- Sử dụng phím "Alt" + phím có gạch chân để vào các chức năng. Ví dụ: "Alt + 1 + 1 " để vào mục 1. Hệ thống -> 1 - Đăng nhập
 

phần mềm quản lý bán hàng mRIC


3. Hướng dẫn đọc các ký hiệu viết tắt mặc định trong phần mềm.


Kiểu Ý nghĩa
XTBL Xuất thuốc bán lẻ
XTBB Xuất thuốc bán buôn
XTTD Xuất thuốc theo đơn
NTNCC Nhập thuốc nhà cung cấp
XTTNCC Xuất thuốc trả nhà cung cấp
NTKTL Nhập thuốc khách trả lại
PC Phiếu chi
PT Phiếu thu
T_XTBB Thu xuất thuốc bán buôn
C_TKTL Chi thuốc khách trả lại
C_NTNCC Chi nhập thuốc nhà cung cấp
T_XTBL Thu xuất thuốc bán lẻ
T_XTTD Thu xuất thuốc theo đơn
XHNB Xuất thuốc nội bộ
NHNB Nhập thuốc nội bộ
   

4. Hướng sử dụng chức năng tìm kiếm nhanh.


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383