Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


 

Đăng nhập

Ý nghĩa: chức năng này có tác dụng để đăng nhập sử dụng phần mềm

1. Bạn vào mục: 1- Hệ thống --> 1. Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống
+ Tên truy cập mặc định là: admin
+ Mật khẩu mặc định là: admin

 

3. Nếu đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383