Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


 

Đăng nhập

Ý nghĩa: chức năng này có tác dụng để đăng nhập sử dụng phần mềm

1. Bạn vào mục: 1- Hệ thống --> 1. Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống
+ Tên truy cập mặc định là: admin
+ Mật khẩu mặc định là: admin

 

3. Nếu đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383