Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng nhập


 

Đăng nhập

Ý nghĩa: chức năng này có tác dụng để đăng nhập sử dụng phần mềm

1. Bạn vào mục: 1- Hệ thống --> 1. Đăng nhập
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra phần đăng nhập vào hệ thống
+ Tên truy cập mặc định là: admin
+ Mật khẩu mặc định là: admin

 

3. Nếu đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo:

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support