Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Theo dõi công nợ nhà cung cấp


 

Báo cáo theo dõi công nợ nhà cung cấp

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm bắt được công nợ của mình với nhà cung cấp qua các hóa đơn và thu chi.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 7-Theo dõi công nợ nhà cung cấp
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

công nợ nhà cung cấp

+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
+ Chọn khu vực
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

công nợ nhà cung cấp

A. Theo dõi nhà cung cấp

+ Bạn click chuột vào một nhà cung cấp bất kỳ. Rồi chọn công nợ kh hoặc ấn (F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:


công nợ ncc

B. In chi tiết CN K1

+ Bạn click vào nút công nợ kh. Màn hình sẽ hiển thị ra:

công nợ nhà cc

C. In chi tiết công nợ K2

+ Bạn click chuột vào nút công nợ kh. Màn hình hiện ra:

công nợ nhà cc

D. In tổng hợp CN

+ Bạn click chuột vào nút công nợ kh. Màn hình sẽ hiển thị:

công nợ nhà cc

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 1900.0027