Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Dừng tạm thời


 

Dừng tạm thời

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dừng tạm thời phần mềm khi đang làm việc mà không bị tắt hoàn toàn chương trình, có thể đăng nhập để sử dụng lại ngay. Giúp bạn bảo mật công việc.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 2-Dừng tạm thời
2. Màn hình sẽ hiển thị thông báo bạn có muốn dừng tạm thời hay không? Nếu bạn chọn Yes thì phần mềm sẽ tiến hành dừng tạm thời hệ thống. Còn chọn No thì phần mềm quay lại màn hình hiện thời đang sử dụng.

dừng tạm thời hệ thống

 

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support