Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm khách hàng nhà cung cấp


 

Quản lý nhóm khách hàng/NCC

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý các nhóm khách hàng hoặc các nhóm nhà cung cấp.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 2-Nhóm khách hàng/NCC
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nhóm khách hàng/NCC:

 

A. Thêm nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nhóm khách hàng/NCC:

+ Bạn điền tên nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn vào Tên nhóm khách hàng/NCC. Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nhóm khách hàng/NCC mới tạo.

B. Sửa nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn chỉ chuột vào một nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nhóm khách hàng/NCC. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn chỉ chuột vào một nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nhóm khách hàng/NCC. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nhóm khách hàng/NCC đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nhóm khách hàng/NCC này đã có khách hàng hoặc nhà cung cấp thì bạn không thể xóa được, phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383