Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm khách hàng nhà cung cấp


 

Quản lý nhóm khách hàng/NCC

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý các nhóm khách hàng hoặc các nhóm nhà cung cấp.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 2-Nhóm khách hàng/NCC
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nhóm khách hàng/NCC:

 

A. Thêm nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nhóm khách hàng/NCC:

+ Bạn điền tên nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn vào Tên nhóm khách hàng/NCC. Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nhóm khách hàng/NCC mới tạo.

B. Sửa nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn chỉ chuột vào một nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhóm khách hàng/NCC hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nhóm khách hàng/NCC. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nhóm khách hàng/NCC

+ Bạn chỉ chuột vào một nhóm khách hàng/NCC mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nhóm khách hàng/NCC. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nhóm khách hàng/NCC đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nhóm khách hàng/NCC này đã có khách hàng hoặc nhà cung cấp thì bạn không thể xóa được, phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383