Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo công trình


Báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

Ý nghĩa:báo cáo này cho phép bạn theo dõi chi tiết công trình
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> D- Báo cáo công trình
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn công trình

+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

+ Kích để in hóa đơn

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383