Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo công trình


Báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

Ý nghĩa:báo cáo này cho phép bạn theo dõi chi tiết công trình
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> D- Báo cáo công trình
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn công trình

+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

+ Kích để in hóa đơn

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support