Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo theo công trình


Báo cáo chi tiết hàng hóa bán ra

Ý nghĩa:báo cáo này cho phép bạn theo dõi chi tiết công trình
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> D- Báo cáo công trình
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn công trình

+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

+ Kích để in hóa đơn

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383