Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: QL nhà cung cấp


 

Quản lý nhà cung cấp

Ý nghĩa: Chức năng cho phép bạn định nghĩa danh sách các nhà cung cấp để sau này thuận tiện cho việc nhập hàngtheo dõi công nợ với nhà cung cấp.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 4-nhà cung cấp
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng nhà cung cấp:

A. Thêm nhà cung cấp

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm nhà cung cấp:

+ Nhập các thông tin cần thiết của khách hàng, khu vực, nhóm và họ tên là các trường bắt buộc phải đưa vào thông tin khách hàng
- Khu vực: Phần mềm sẽ để khu vực là "Mặc định", để thay đổi khu vực khác bạn cần xóa khu mặc định này sau đó chọn khu vực khác hoặc gõ theo tên khu vực bạn cần. Nếu chưa có khu vực bạn có thể click vào nút để thêm khu vực.
- Nhóm: Phần mềm sẽ để nhóm là "Mặc định", để thay đổi nhóm khách hàng bạn cần xóa nhóm mặc định này sau đó chọn nhóm khác hoặc gõ theo tên nhóm đã được tạo trước đó. Nếu chưa có nhóm khách hàng bạn có thể click vào nút để thêm nhóm khách hàng.
+ Bạn điền tên khách hàng mà bạn muốn vào Tên nhà cung cấp và các thông tin cần thiết.
+ Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin nhà cung cấp mới tạo.

B. Sửa nhà cung cấp

+ Bạn chỉ chuột vào một nhà cung cấp mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa nhà cung cấp hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin nhà cung cấp. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút sửa nhà cung cấp hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa nhà cung cấp

+ Bạn chỉ chuột vào một nhà cung cấp mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một nhà cung cấp. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa nhà cung cấp đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu nhà cung cấp này đã có phát sinh hóa đơn hay phiếu thu chi thì bạn không thể xóa được, phần mền sẽ có thông báo:

D. In nhà cung cấp

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383