Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


 

Thông tin sử dụng

Ý nghĩa: Cập nhật thông tin sử dụng để phần mền để phần mềm lấy các thông tin này đưa vào các hóa đơn nhập xuất cho bạn
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> D - Thông tin sử dụng
2. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin sử dụng:

thông tin sử dụng

+ Bạn cần điền đầy đủ những thông tin có dấu chéo màu đỏ phía sau. Khi điền xong bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra tin nhắn báo thành công.

thông tin sử dụng

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support