Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Thông tin sử dụng


 

Thông tin sử dụng

Ý nghĩa: Cập nhật thông tin sử dụng để phần mền để phần mềm lấy các thông tin này đưa vào các hóa đơn nhập xuất cho bạn
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> D - Thông tin sử dụng
2. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin sử dụng:

thông tin sử dụng

+ Bạn cần điền đầy đủ những thông tin có dấu chéo màu đỏ phía sau. Khi điền xong bạn ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra tin nhắn báo thành công.

thông tin sử dụng

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383