Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 

Cấu hình máy in

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để cấu hình máy in cho việc in ra các hóa đơn, các báo cáo trong phần mềm.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 1.4 - Cấu hình máy in
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng để cấu hình máy in theo ý của bạn:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383