Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 

Cấu hình máy in

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để cấu hình máy in cho việc in ra các hóa đơn, các báo cáo trong phần mềm.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 1.4 - Cấu hình máy in
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng để cấu hình máy in theo ý của bạn:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383