Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Cấu hình máy in


 

Cấu hình máy in

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để cấu hình máy in cho việc in ra các hóa đơn, các báo cáo trong phần mềm.
1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 1.4 - Cấu hình máy in
2. Màn hình sẽ hiển thị ra một bảng để cấu hình máy in theo ý của bạn:

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support