Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo ngành hàng


 

Lợi nhuận theo ngành hàng

Ý nghĩa: Qua báo cáo trên bạn sẽ thấy được chi tiết lợi nhuận các hàng hóa, nhóm hàng và ngành hàng. Đưa ra những quyết định kinh doanh hợp lý cho từng ngành hàng.
1. Bạn vào mục: 6. Báo cáo phân tích--> 8. Lợi nhuận theo ngành hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị ra:
+ Chọn cửa hàng.
+ Chọn khoảng ngày.
+ Chọn ngành hàng.

Lợi nhuận theo ngành hàng

+ Bạn Click vào nút tổng hợp kết quản kinh doanh để xem báo cáo:

Lợi nhuận theo ngành hàng

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập cuối cùng của hàng hóa đó.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất trên hóa đơn này.
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

+ Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383