Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Khu Vực


 

Quản lý khu vực

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng dùng để quản lý các nhóm khách hàng hoặc các nhóm nhà cung cấp thuộc các khu vực khác nhau.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 1-Khu vực
2. Màn hình chính sẽ hiển thị ra chức năng khu vực:

khu vực

 

A. Thêm khu vực

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn vào phím (F5) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra bảng làm việc để thêm khu vực:

thêm khu vực

+ Bạn điền tên khu vực mà bạn muốn vào Tên khu vực. Sau khi điền xong thông tin bạn chọn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin khu vực mới tạo.

B. Sửa khu vực

+ Bạn chỉ chuột vào một khu vực mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút sửa khu vực hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa thông tin khu vực. Màn hình sẽ hiển thị ra:

sửa khu vực

+ Bạn điền lại thông tin mới sau đó ấn nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu lại thông tin.

C. Xóa khu vực

+ Bạn chỉ chuột vào một khu vực mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F9) trên bàn phím để xóa một khu vực. Màn hình sẽ hiển thị ra thống báo:

xóa khu vực

+ Nếu bạn chọn "Yes" phần mềm sẽ tiến hành xóa khu vực đó. Còn chọn "No" thì quay lại chức năng đang sử dụng.
+ Nếu khu vực này đã có khách hàng hoặc nhà cung cấp thì bạn không thể xóa được, phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

xóa khu vực

D. In khu vực

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

in khu vực

+ Nếu bạn muốn in ngày bạn click vào nút phía trên bên trái của báo cáo.
+ Click vào biểu tượng để xuất hóa đơn ra các dạng khác như world, excel, pdf, rpt, rtf.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383