Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo tồn kho theo ngành hàng


 

Báo cáo hàng hóa tồn kho theo ngành hàng

Ý nghĩa: Báo cáo này cho phép bạn quan sát một cách tổng quan hàng tồn của hàng hóa , nhóm hàng và ngành hàng..
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 3-Báo cáo hàng hóa tồn kho theo ngành hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

báo cáo hàng tồn theo ngành hàng

+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày bạn muốn theo dõi
+ Chọn ngày hàng bạn cần xem
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

Báo cáo hàng tồn theo ngành hàng

Giải thích:
+ Tồn đầu: số lượng tồn trước "Từ ngày"
+Trong kỳ: trong khoảng thời gian "Từ ngày - đến ngày"
+ Tồn cuối: Tồn cuối = (Tồn đầu + Nhập trong kỳ) - Xuất trong kỳ

+ Giá trị hàng tồn: Giá trị hàng tồn = Tồn cuối x Giá nhập lần cuối
+ BQ bán / Ngày: Số lượng bình quân bán được trong khoảng ngày bạn theo dõi.
+ Số ngày: Phần mềm dự kiến số ngày bán hết hàng hóa này.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383