Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập hàng từ nhà cung cấp


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhập hàng hóa từ nhà cung cấp

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý những sản phẩm mà bạn đã nhập từ những nhà cung cấp nào. Hệ thống sẽ giúp bạn hiển thị ra các sản phẩm, các nhà cung cấp cho bạn. Giúp bạn tính toán tiền, nợ, VAT, chiết khấu(CK).


1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3-Quản lý chứng từ --> 4 - Nhập hàng từ nhà cung cấp

Các tính năng : Tạo hóa đơn, Sao lưu hóa đơn, trả tiền thừa, trợ giúp,...

1. Tạo hóa đơn xuất(F5) :

khi bạn muốn xuất một hóa đơn nhập hàng hóa từ nhà cung cấp. Bạn ấn vào phím chức năng Tạo hóa đơn nhập hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình chính sẽ hiển thị ra :


nhap hang tu nha cung cap- Bạn tiến hành ghi Mã hóa đơn : ở đây bạn có thể ghi trực tiếp hoặc để trống, chương trình sẽ tự động sinh ra cho bạn mã hóa đơn.

- Nhà cung cấp : Bạn chọn nhà cung cấp mà cần nhập hàng hóa từ nhà cung cấp. Nếu chưa thấy nhà cung cấp có trong phần kéo xuống. Bạn có thể ấn phím chức năng Thêm nhanh nh
à cung cấp hoặc ấn (F6) trên bàn phím.

- Màn hình ở chỗ hiển thị sản phẩm bạn có thể chỉ vào ô Tên hàng hóa và chọn chỉ dấu mũi tên xuống dưới , ngay lập tức sẽ hiển thì ra sản phẩm mà bạn có. Sau đó bạn chọn vào ô số lượng ngay trong màn hình hiển thị để thay đổi số lượng cần nhập. Và bạn có thể thay đổi tất cả các giá trị hiển thi ra bằng việc kịch chuột vào nó.

- Phía dưới chương trình hiển thị ra bảng Thống kê tiền : bạn sẽ tiến hành việc lựa chọn nhân viện, ghi tiền VAT, chiết khấu (CK) và (CK VNĐ), tổng tiền, số tiền khách thanh toán. Sau khi điền xong hệ thông sẽ tự tính số còn nợ cho bạn.

+ Thống kê tiền:
              - Cộng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa có chiết khấu.
              - Tổng tiền cần thanh toán: = (Tổng tiền hàng + VAT) - Chiết khấu
              - Tiền CK: Là số tiền chiết khấu cho cả hóa đơn
              - Thanh toán: Số tiền mà bạn trả cho nhà cung cấp tại thời điểm mua hàng. Bạn có thể thanh toán cho nhà lúc khác bằng cách viết phiếu chi trả nhà cung c

2. Tiện ích máy tính(F3) :

Khi bạn cần một chiếc máy tính nhỏ để tính toán lại xem hoặc tính toán một cái gì đó. Bạn ấn vào phím chức năng Tiên ích máy tính hoặc ấn (F3) trên bàn phím.

3. Lưu hóa đơn(F8) :

Khi thực hiện xong việt nhập hàng hóa từ nhà cung cấp, bạn muốn lưu hóa đơn này lại. Bạn ấn phím chức năng Lưu hóa đơn hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thi ra thông báo Hóa đơn đã được lưu.

4. Hủy hóa đơn(F9) :

Nếu bạn muốn hủy hóa đơn đang thực thi. Bạn hãy ấn vào nút chức năng Hủy hóa đơn hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Chương trình sẽ trẻ lại trang thái bán đầi khi chưa tạo hóa đơn xuất.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383