Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: QL Tỷ giá


Quản lý tỷ giá

Ý nghĩa: Tạo tỷ giá VND và USD từng ngày để phục vụ cho việc nhập xuất bằng ngoại tệ.
Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> B. Tỷ giá

A. Thêm tỷ giá

1. Click vào nút để tạo tỷ giá mới trong ngày


2. Nhập thông tin chi tiết:
+ Ngày: Chọn ngày cần tạo tỷ giá mới
+ Ngoại tệ: Phần mềm mặc định loại ngoại tệ là USD.
+ Việt Nam đồng: Nhập tỷ giá trong ngày của VND với USD
3. Click vào nút để lưu tỷ giá trong ngày.

B. Sửa tỷ giá

1. Chọn tỷ giá cần sửa, sau đó click vào nút
2. Thay đổi các thông tin như phần thêm tỷ giá mới.
. Click vào nút để lưu lại tỷ giá mới thay đổi.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support