Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập phiếu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Viết phiếu chi

Ý nghĩa: Giúp người quản lý nắm bắt được chi tiết thông tin của việc chi trả tiền cho nhà sản xuất, hay khách hàng .

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3 - Quản lý chứng từ --> B - Viết phiếu chi

Các tính năng : viết phiếu mới, trợ giúp

1. viết phiếu chi mới(F5) :

Màn hình sẽ hiển thị :

 

viết phiếu chi- Phiếu chi chỉ có thể được viết và lưu lại khi có đầy đủ các thông tin như danh mục khách hàng, nội dung chi, và nhân viên quản lý (vì theo sau những thông tin này là một số thông tin khác được nhập tự động). Nếu các thông tin trên chưa được nhập thì phiếu chi sẽ không thể được nhập đầy đủ và do đó sẽ không được lưu lại. Bạn nhập đầy đủ thông tin cần thiết vào như : nội dung thu chi, đối tượng. Nếu chưa có đối tượng bạn có thể ấn nút chức năng Thêm nhanh hoặc ấn (F6) trên bàn phím

2. Lưu phiếu(F8) :

sau khi bạn đã viết hoàn thiện hóa đơn hãy lưu lại phiếu chi vừa viết. Bạn chọn nút chức năng Lưu phiếu hoặc ấn (F8) trên bàn phím

3.Hủy phiếu(F9) :

nếu bạn không muốn giữ lại phiếu này hoặc không muốn viết phiếu chi này nữa. Bạn chọn nút chức năng Hủy phiếu hoặc ấn (F9) trên bàn phím.

4. Xem - in hóa đơn (F11)


viet phieu chi


Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383