Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Đăng Xuất


 

Đăng xuất

Ý nghĩa: Chức này có tác dụng thoát ra khỏi người dùng hiện hành để tiến hàng đăng nhập một người dùng mới.

1. Bạn vào mục: 1-Hệ thống --> 3-Đăng xuất
2. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo. Nếu chọn bạn chọn Yes thì phần mềm sẽ tiến hành thoát ngay người dùng hiện hành quay về mục đăng nhập hệ thống. Còn nếu chọn No thì phần mềm quay trở lại màn hình đang mở hiện tại.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383