Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập số nợ đầu kì của khách hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhập số nợ đầu kì của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng là một danh mục để nhập thông tin những khách hàng có nợ với cửa hàng. Danh mục này sẽ được nhập đầy đủ các thông tin về khách hàng nợ, ngày nợ và số tiền nợ. Danh mục nợ đầu kỳ sẽ giúp nhà quản lý biết được thông tin về những khách hàng đang còn nợ và số tiền nợ là bao nhiêu, từ đó nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác về việc có tiếp tục bán hàng cho khách hàng đó hay không hoặc có nên tiếp tục cho những khách hàng đang nợ được nợ nữa hay không.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3-Quản lý chứng từ --> 7 - Nhập số nợ đầu kỳ của Khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm
2
. Màn hình chính để xử lý:

no dau ky cua khach hangCác tính năng : Thêm, sửa , xóa, in và trợ giúp

1.Thêm mới(F5) :

Có tác dụng thêm mới những khách hàng còn nợ với cửa hàng hoặc công ty. Màn hình sẽ hiển thị ra :

no dau ky cua khach hang- Bạn sẽ lựa chọn khách hàng bằng cách kéo xuống, lựa chon người còn nợ. Bạn lựa chọn loại tiền và ghi số tiền.
- Khi đã xong bạn ấn phím chức năng Chấp nhận hoặc ấn (F8) trên bàn phím.
- Nếu có điều gì không hiểu, bạn ấn phím chức năng Trợ giúp hoặc ấn (F1) trên bàn phím
- Nếu bạn đã nhập xong, không muốn tiếp tục nữa, bạn ấn phím chức năng Thoát hoặc ấn (F12) trên bàn phím.

2.Sửa(F6) :

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin và số nợ của khách hàng, bạn chỉ vào khách hàng đó và ấn nút chức năng Sửa hoặc ấn (F6) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị :

no dau ky cua khach hang3.Xóa(F9) :

Nếu bạn muốn xóa danh sách của một khách hàng, bạn chọn vào khách hàng đó ấn phím chức năng Xóa hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo bạn có muốn xóa khách hàng đó không? Nếu đồng ý, chọn Yes còn nếu không thì chọn No. Màn hình sẽ hiển thị :

no dau ky cua khach hang


Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support