Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập hàng tồn đầu kì khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhập tồn hàng hóa khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý tất cả các số lượng sản phẩm hiện có của bạn, lắm rõ số lượng của các sản phẩm. Hỗ trợ quản lý tốt hơn.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên : 3-Quản lý chứng từ --> 6 -Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Các tính năng : Tạo hóa đơn, Sao lưu hóa đơn, trợ giúp,...

1. Tạo hóa đơn xuất(F5) :

khi bạn muốn xuất một hóa đơn nhập tồn hàng hóa khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Bạn ấn vào phím chức năng Tạo hóa đơn nhập hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình chính sẽ hiển thị ra :

 

nhap hang ton dau ky- Bạn tiến hành ghi Mã hóa đơn : ở đây bạn có thể ghi trực tiếp hoặc để trống, chương trình sẽ tự động sinh ra cho bạn mã hóa đơn.

- N
hân viên : Bạn lựa chọn nhân viên thực hiện việc nhập thông tin các sản phẩm tồn kho đầu kì khi sử dụng phần mềm..

- Màn hình ở chỗ hiển thị sản phẩm bạn có thể chỉ vào ô Tên hàng hóa và chọn chỉ dấu mũi tên xuống dưới , ngay lập tức sẽ hiển thì ra sản phẩm mà bạn có. Sau đó bạn chọn vào ô số lượng ngay trong màn hình hiển thị để thay đổi số lượng cần nhập. Và bạn có thể thay đổi tất cả các giá trị hiển thi ra bằng việc kịch chuột vào nó.

- Phía dưới chương trình hiển thị ra bảng Thống kê tiền : ghi lại số tiền của cửa hàng, số tiền VAT,...

2. Tiện ích máy tính(F3) :

Khi bạn cần một chiếc máy tính nhỏ để tính toán lại xem hoặc tính toán một cái gì đó. Bạn ấn vào phím chức năng Tiên ích máy tính hoặc ấn (F3) trên bàn phím.

3. Lưu hóa đơn(F8) :

Khi thực hiện xong việc
quản lý nhập tồn hàng hóa khi bắt đầu sử dụng phần mềm, bạn muốn lưu hóa đơn này lại. Bạn ấn phím chức năng Lưu hóa đơn hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thi ra thông báo Hóa đơn đã được lưu.

4. Hủy hóa đơn(F9) :

Nếu bạn muốn hủy hóa đơn đang thực thi. Bạn hãy ấn vào nút chức năng Hủy hóa đơn hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Chương trình sẽ trẻ lại trang thái bán đầi khi chưa tạo hóa đơn xuất.

Ghi chú: Phần mềm sẽ đưa hóa đơn tồn đầu kỳ vào ngày cuối cùng của tháng trước.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383