Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Xuất trả hàng nhà cung cấp


 

Xuất trả hàng nhà cung cấp

Ý nghĩa: Khi hàng hóa hay sản phẩm bị lỗi bạn có thể sử dụng chức năng này để xuất hàng trả lại nhà cung cấp.
1. Bạn vào mục: 3-Quản lý chứng từ --> 2-Xuất trả hàng nhà cung cấp
2. Màn hình chính xuất hiện:

- Đưa thông tin vào hóa đơn.
+ Mã hóa đơn: Nếu bạn không điền mã hóa đơn thì phần mềm sẽ mã hóa đơn tự động cho bạn.
+ Nhà cung cấp: Nhấn F4 để liệt kê danh sách NCC, tiếp đến chọn nhà cung cấp mà bạn cần trả lại hàng.
+ Nhập hàng hóa cần trả vào hóa đơn: Click vào ô tên hàng hóa để bắt đầu chọn hàng hóa, tiếp đén chọn hàng hóa cần xuất trả từ kho nào với số lượng là bao nhiêu và đơn vị tính. Nhấn phím enter hoặc tab để chuyển qua các cột.
+ Thanh toán: Là số tiền nhà cung cấp trả lại khi bạn xuất hàng trả nhà cung cấp.
- Lưu hóa đơn: Sau khi nhập các thông tin cần thiết vào hóa đơn trả nhà cung cấp bạn phải lưu lại hóa đơn bằng cách click vào nút

- Xem --> In(F11) : Màn hình sẽ hiển thị ra:

- Sửa hoặc hủy hóa đơn: xem chi tiết tại đây

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng -
Ms. Yến - 097.998.7558
Skype Support
Ms. Thúy - 096.338.7004
Skype Support
Hỗ trợ Kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật -
Mr. Đức - 0248 5.877.832
Skype Support
Vũ Trung Kiên - 024 62.920.441
Skype Support