Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Bán hàng và thu tiền theo ngày


 

Báo cáo bán hàng và thu tiền theo ngành hàng

Ý nghĩa: Báo cáo này cho bạn nắm được tổng tiền bán hàng trong ngày, thực thu số tiền khách trả và số tiền từng nhân viên thu được.
1. Bạn vào mục: 4-Báo cáo tổng hợp --> 1-Bán hàng và thu tiền theo ngày
2. Màn hình sẽ hiển thị nên:

+ Chọn cửa hàng

+ Chọn ngày bạn cần xem
+ Click vào nút bán hàng và thu tiền theo ngày. Màn hình hiển thị ra:

- Lũy kế từ đầu tháng: Là số tiền từ những ngày trước nhân viên đó bán được.
- Tỷ lệ: Tỷ lệ bán hàng giữa các nhân viên.

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngày. Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng bán hàng và thu tiền theo ngàygóc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383