Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập hàng khách trả lại


Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mRIC

Quản lý nhập hàng khách trả lại

Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng quản lý số sản phẩm - hàng hóa do khách hàng trả lại. Nó còn có tác dụng tính ra số tiền, các khoản chiết khấu, VAT, tạo hóa đơn cho khách hàng.

1
. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: 3-Quản lý chứng từ --> 5 - Nhập hàng khách trả lại

Các tính năng : Tạo hóa đơn, Sao lưu hóa đơn, trợ giúp,...

1. Tạo hóa đơn xuất(F5) :

khi bạn muốn nhận lại những sản phẩm khách hàng trả lại. Bạn ấn vào phím chức năng Tạo hóa đơn nhập hoặc ấn (F5) trên bàn phím. Màn hình chính sẽ hiển thị ra :

nhap hang khach tra lai- Nếu chưa có khách hàng bạn có thể chọn nút Thêm nhanh Khách hàng hoặc (F6) trên bàn phím
- Bạn
tiến hành chọn tên khách hàng và chọn sản phẩm khách tiến hành trả lại.

- Bạn tiến hành ghi Mã hóa đơn : ở đây bạn có thể ghi trực tiếp hoặc để trống, chương trình sẽ tự động sinh ra cho bạn mã hóa đơn.

- Màn hình ở chỗ hiển thị sản phẩm bạn có thể chỉ vào ô Tên hàng hóa và chọn chỉ dấu mũi tên xuống dưới , ngay lập tức sẽ hiển thì ra sản phẩm mà bạn có. Sau đó bạn chọn vào ô số lượng ngay trong màn hình hiển thị để thay đổi số lượng cần bán. Và bạn có thể thay đổi tất cả các giá trị hiển thi ra bằng việc kịch chuột vào nó.

- Phía dưới chương trình hiển thị ra bảng Thống kê tiền : bạn sẽ tiến hành việc lựa chọn nhân viện, ghi tiền VAT, tổng tiền.

2. Tiện ích máy tính(F3) :

Hệ thống sẽ đưa ra một chiếc máy tính nhỏ giúp bạn tính toán nhanh.

3. Lưu hóa đơn(F8) :

Khi thực hiện xong việc nhập lại hàng khách trả lại, bạn muốn lưu hóa đơn này lại. Bạn ấn phím chức năng Lưu hóa đơn hoặc ấn (F8) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thi ra thông báo Hóa đơn đã được lưu.

4. Hủy hóa đơn(F9) :

Nếu bạn muốn hủy hóa đơn đang thực thi. Bạn hãy ấn vào nút chức năng Hủy hóa đơn hoặc ấn (F9) trên bàn phím. Chương trình sẽ trẻ lại trang thái bán đầi khi chưa tạo hóa đơn xuất.

 

 

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383