Hướng dẫn sử dụng bRIC

Hướng dẫn sử dụng chức năng: QL Ngành hàng


 

Quản lý ngành hàng

Ý nghĩa: Việc tạo ra các ngành hàng để sau này các bạn có thể quản lý, thống kê, tổng hợp các báo cáo.
1. Bạn vào mục: 2-Quản lý danh mục --> 5-Ngành hàng
2. Màn hình sẽ hiển thị màn hình làm việc chính của ngành hàng:

A. Thêm ngành hàng

+ Bạn click vào nút hoặc ấn (F5) trên bàn phím để thêm nhóm hàng. Màn hình làm việc chính sẽ hiển thị ra:

+ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Bạn click vào vào nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu ngành hàng
+ Sau khi đã thêm đầy đủ các ngành hàng cần thiết. Bạn click vào nút hoặc (F12) để kết thúc việc thêm ngành hàng mới.

B. Sửa ngành hàng

+ Bạn click vào ngành hàng mà bạn muốn sửa. Sau đó bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F6) trên bàn phím để sửa ngành hàng. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Sau khi đã sửa thông tin. Bạn click vào vào nút hoặc ấn (F8) trên bàn phím để lưu ngành hàng
+ Nếu không muốn sửa nữa. Bạn click vào nút hoặc (F12) để kết thúc việc sửa ngành hàng.

C. Xóa ngành hàng

+ Bạn click vào ngành hàng mà bạn muốn xóa. Sau đó bạn click chuột vào nút hoặc (F9) trên bàn phím để sửa ngành hàng. Màn hình chính sẽ hiển thị:

+ Chọn "Yes" để xóa, chọn "No" để hủy lệnh xóa. Nếu ngành hàng có nhóm hàng thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo:

D. In ngành hàng

+ Bạn click chuột vào nút hoặc ấn (F10) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra:

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383