Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo hàng hóa - dịch vụ bán chạy nhất


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Báo cáo hàng hóa - dịch vụ bán chạy nhất

Ý nghĩa: Báo cáo thông kê lại các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nhiều nhất

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 4. Dịch vụ --> 6. Báo cáo hàng hóa - dịch vụ bán chạy nhất

+ Chọn ngày: Chọn khoảng ngày cần theo dõi.
+ Click vào nút để xem báo cáo.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383