Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Báo cáo hàng hóa - dịch vụ bán chạy nhất


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Báo cáo hàng hóa - dịch vụ bán chạy nhất

Ý nghĩa: Báo cáo thông kê lại các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nhiều nhất

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 4. Dịch vụ --> 6. Báo cáo hàng hóa - dịch vụ bán chạy nhất

+ Chọn ngày: Chọn khoảng ngày cần theo dõi.
+ Click vào nút để xem báo cáo.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383