Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Lợi nhuận theo hóa đơn


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Lợi nhuận theo hóa đơn

Ý nghĩa: Xem chi tiết lợi nhuận của từng hóa đơn.

Để xem báo cáo này bạn vào mục 6. Báo cáo phân tích--> 1. Lợi nhuận theo hóa đơn

 

1. Thiết lập báo cáo:
+ Chọn cửa hàng
+ Chọn khoảng ngày cần theo dõi.
+ Chọn hóa đơn
+ Click vào nút

 

 

Giải thích:
+ Giá nhập bình quân: phần mềm lấy giá nhập cuối cùng của hàng hóa đó.
+ Giá xuất bình quân: Lấy giá xuất trên hóa đơn này
+ Lợi nhuận: = (Giá xuất bình quân - Giá nhập bình quân ) x Số lượng

Để in báo cáo này bạn nhấn phím "F10" hoặc click vào biểu tượng . Bạn cũng có thể xuất báo cáo này ra khác file excel, word, pdf, rpt, rtf bằng cách click vào biểu tượng góc trên bên tay trái.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383