Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Ý nghĩa: Khi mới đầu sử dụng phần mềm bạn cần kiểm kê lại số lượng các loại hàng hóa hiện có trong cửa hàng của mình để đưa vào phần mềm quản lý.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 3. Quản lý chứng từ --> 7. Nhập hàng tồn đầu kỳ khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Tạo hóa đơn nhập hàng tồn đầu kỳ

1. Click vào nút

2. Nhập thông tin chi tiết.
+ Nhân viên: Chọn nhân viên thống kê hàng tồn.
+ Nhập hàng tồn: click vào ô "Tên hàng hóa" gõ mã hàng hoặc tên hàng hóa ở đây. Chọn hàng hóa rồi nhấn Enter để chuyển qua ô bên cạnh chọn kho hàng và nhập số lượng tồn. Làm tương tự với các mặt hàng khác.
3. Lưu hóa đơn: Click vào nút

Ghi chú: Phần mềm sẽ đưa hóa đơn tồn đầu kỳ vào ngày cuối cùng của tháng trước.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383