Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm phiếu thu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm phiếu thu chi

Ý nghĩa: tìm lại các phiếu thu chi để xem, sửa, hủy hay in các phiếu thu chi.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 1. Tìm kiếm phiếu thu chi

Phần mềm mặc định tìm kiếm trong khoảng thời gian 1 tháng với tất cả các loại phiếu thu và chi.

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại phiếu: chọn loại thu hoặc chi
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu thu chi theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột. (Ví dụ, tên khách hàng như trên)

2. Sửa & Hủy phiếu thu chi:

(Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)
+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút

 


+ Sửa đổi thông tin thu chi, sau đó click vào nút .
+ Click vào nút để hủy phiếu thu chi.

3.In chi tiết và danh sách phiếu thu chi:

+ In chi tiết phiếu thu chi: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các phiếu tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Mr. Phong
Gọi điện Gọi điện 098.794.3982
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 0972478383