Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Tìm kiếm phiếu thu chi


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Tìm kiếm phiếu thu chi

Ý nghĩa: tìm lại các phiếu thu chi để xem, sửa, hủy hay in các phiếu thu chi.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 7. Tìm kiếm --> 1. Tìm kiếm phiếu thu chi

Phần mềm mặc định tìm kiếm trong khoảng thời gian 1 tháng với tất cả các loại phiếu thu và chi.

1. Thay đổi điều kiện tìm kiếm:

+ Loại phiếu: chọn loại thu hoặc chi
+ Khoảng ngày: chọn lại từ ngày -- đến ngày.
+ Click vào nút
+ Bạn có thể tiếp tục lọc các phiếu thu chi theo các cột ở lưới trên = cách gõ giá trị vào các ô ngay dưới tên cột. (Ví dụ, tên khách hàng như trên)

2. Sửa & Hủy phiếu thu chi:

(Lưu ý: Bạn không thể xóa hoặc sửa các phiếu thu chi khi nhập - xuất hàng hóa. Các phiếu này sẽ tự động hủy nếu bạn hủy hóa đơn nhập xuất tương ứng.)
+ Chọn phiếu thu chi, sau đó click vào nút

 


+ Sửa đổi thông tin thu chi, sau đó click vào nút .
+ Click vào nút để hủy phiếu thu chi.

3.In chi tiết và danh sách phiếu thu chi:

+ In chi tiết phiếu thu chi: Chọn phiếu cần in, tiếp đến click vào nút .
+ In danh sách tìm kiếm: Click vào nút để in danh sách các phiếu tìm kiếm được.

Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383