Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Kho hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Kho hàng

Ý nghĩa: Việc tạo các kho hàng để đáp ứng nhu cầu quản lý nhiều kho hàng của bạn.

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> A. Kho hàng

Thêm mới kho hàng

1. Để thêm mới kho hàng bạn click vào nút

2. Điền tên kho hàng và nhân nút

Sửa kho hàng

Để sửa kho hàng bạn chọn kho cần sửa sau đó click vào nút . Thay đổi tên kho hàng và click vào nút "Chấp nhận (F8)"

Xóa kho hàng

1. Để thực hiện chức năng này bạn cần chọn kho hàng cần xóa sau đó click vào nút .
2. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo hỏi bạn có chắc muốn xóa kho hàng này không? Chọn "Yes" để xóa kho hàng, "No" để hủy lệnh xóa.
Nếu đã có sản phẩm hàng hóa trong kho thì bạn không thể xóa được, phần mềm sẽ có thông báo như hình dưới:
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383