Hướng dẫn sử dụng RICpc

Hướng dẫn sử dụng chức năng: Nhóm hàng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm RICpc quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm

Nhóm hàng hóa

Ý nghĩa: Việc định nghĩa các nhóm hàng để sau này bạn có thể dễ dàng quản lý hơn. Ví dụ: bạn có ngành hàng "Máy in" thì có thể chia ra các nhóm hàng là "Máy in Canon", "Máy in HP", "Máy in EPSON"...

Để thực hiện chức năng này bạn vào mục 2. Quản lý danh mục --> 5. Ngành hàng

Thêm mới nhóm hàng

.1 click vào nút

2. Nhập thông tin chi tiết:
. Xem thêm định nghĩa ngành hàng
- Mã nhóm hàng: Mã nhóm hàng do bạn tự quy định
- Tên nhóm hàng: Điền đầy đủ tên nhóm hàng
- VAT - Chiết khấu: Nếu bạn điền VAT và Chiết khấu ở đây thì tất cả các sản phẩm - hàng hóa của bạn thuộc nhóm này sẽ có VAT và chiết khấu mặc định được lấy từ nhóm này.
3. Sau khi điền đầy đủ các thông tin về nhóm hàng bạn click vào nút . Nhóm hàng hóa vừa tạo sẽ được đưa xuống lưới ở cửa số dưới và phần mềm mặc định sẽ giữ trạng thái thêm mới để bạn có thể tiếp tục định nghĩa các nhóm hàng hóa khác. Để kết thúc việc định nghĩa nhóm hàng hóa bạn click vào nút

Sửa nhóm hàng hóa

Để sửa nhóm hàng hóa bạn chọn nhóm hàng trên lưới rồi nhấn phím hoặc click đúp vào nhóm hàng. Sau đó điền các thông tin cần sửa và nhấn phím .

Xóa nhóm hàng

1. Để xóa nhóm hàng bạn cần chọn nhóm hàng đó --> nhấn phím hoặc nhấn phím "Delete".


2. Chọn "Yes" để xóa, "No" để hủy lệnh xóa.
Nếu nhóm hàng này đã có hàng hóa thuộc nó thì bạn không thể xóa nhóm này và phần mềm sẽ hiện ra thông báo:
Sau khi định nghĩa nhóm hàng xong bạn cần tiếp tục định nghĩa chi tiết hàng hóa - sản phẩm của bạn để phục vụ cho việc nhập xuất hàng hóa hàng ngày của mình.
Tư vấn Miễn phí
Tư vấn Miễn phí -
Ms. Thúy
Gọi điện Gọi điện 096.338.7004
Ms. Mai
Gọi điện Gọi điện 090.403.7010
Ms. Yến
Gọi điện Gọi điện 097.998.7558
Vui lòng gọi để được Tư vẫn Miễn phí: 097.247.8383